Let op: alle wijzigingen zijn direct zichtbaar voor alle gebruikers


Om de beveiligingsinstellingen voor uw omgeving te wijzigen volgt u de volgende stappen:

 1. Klik op  en vervolgens beveiligingsinstellingen
 2. In dit menu vindt u verschillende mogelijkheden om de beveiligingsinstellingen van uw omgeving aan te passen.


Mogelijkheden:

 1. Maximale levensduur van inlogsessies (): via deze optie zorgt u ervoor dat gebruikers automatisch worden uitgelogd na een bepaalde periode van inactiviteit. Om uw omgeving te beschermen tegen toegang voor ongewenste individuen is het aan te raden deze levensduur zo kort mogelijk te maken.
  Wijzigingen in de maximale levensduur van inlogsessies hebben effect op de gehele omgeving. 
 2. Deze maximale waarde direct aanpassen op gebruikersniveau (): wanneer dit veld niet geactiveerd is dan blijft de huidige maximale levensduur van gebruikers gehandhaafd. Indien deze geactiveerd is dan gebeurt dit wel. Uitzondering op deze regel is wanneer gebruikers zelf hun eigen sessieduur al ingekort hebben.
 3. Beperk wachtwoord geldigheid (): Hiermee kunt u afdwingen dat een gebruiker het wachtwoord verplicht moet aanpassen om de x aantal dagen. Mocht dit voor verschillende groepen aan verschillende waarde hebben dan geldt de strengste instelling.
 4. Wachtwoord in browser opslaan (): Hiermee kunt u de mogelijkheid uitschakelen om het wachtwoord in de browser op te slaan.
 5. IP whitelisting (): Voor verdere uitleg zie dit artikel.
 6. Inlogmethodes (): op dit moment ondersteund SecureLogin drie inlogmethodes; voor verdere uitleg daarover zie dit artikel. U kunt ervoor kiezen om inlogmethodes wel of niet toe te staan. Als u bijvoorbeeld al uw gebruikers wilt verplichten om met two-factor authentication (met SMS of authenticator app) in te loggen.
 7. Ingangsdatum (): via deze optie kunt u de ingangsdatum van de keuze in stap 5 (inlogmethodes) aanpassen. Tot deze datum wordt gebruikers gevraagd om via de nieuwe mogelijkheden in te loggen. Na deze datum is dit verplicht. Op deze manier geeft u medewerkers bijvoorbeeld de mogelijkheid om een authenticator app te installeren.
 8. Aantal actieve sessies (): hier bepaalt u of het mogelijk is om 1 of meerdere actieve sessies tegelijk te hebben.


Bekijk onze uitlegvideo over het instellen van de sessietijd