Binnen uw omgeving is er standaard één groep aangemaakt. Dit is de hoofdgroep ()

Onder deze hoofdgroep kunt u meerdere subgroepen aanmaken op verschillende niveaus. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat elke locatie (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht) een groep krijgen. Binnen een groep kunnen ook groepen worden aangemaakt, bijvoorbeeld de afdeling Marketing en HRM.


Een nieuwe groep aanmaken

Om een groep () aan te maken volgt u de volgende stappen:

  1. Klik op  en vervolgens op de + rechtsbovenin
    1. Als alternatief kunt u ook op  klikken, daarna op meer, vervolgens open daarna op groep toevoegen.
  2. Vervolgens dient u de hoofdgroep te kiezen (). Hier selecteert u de groep waaronder de nieuwe groep moet komen. Dit kan onder de hoofdgroep zijn maar ook een groep op een niveau lager. Alle instellingen van de bovenliggende groep worden automatisch doorgevoerd naar onderliggende groepen.
  3. Als laatste vult u een groepsnaam in ().


Een groep verwijderen

Om een groep () te verwijderen volgt u de volgende stappen:

  1. Klik op  en selecteer de juiste groep (het kan zijn dat u eerst op meer moet klikken om de groep te zien).
  2. Klik vervolgens bij op groep verwijderen


U kunt een groep pas verwijderen als er geen leden meer in de groep zitten. Ook kan er geen groep meer onder de groep hangen.