Binnen gebruikersinstellingen zijn er verschillende mogelijkheden. In dit artikel worden alle opties doorgenomen.

  1. Klik op  en selecteer de juiste gebruiker (het kan zijn dat u eerst op meer moet klikken om de groep te zien).
  2. Klik vervolgens op, u ziet nu de volgende opties.


Mogelijkheden

  1. Gebruiker bewerken: via deze optie kunt u de naam, e-mail, telefoon, ip-adressen en weergavetaal aanpassen. Zie dit artikel voor uitleg over de verschillende opties.
  2. Voeg lidmaatschap toe: via deze optie kunt u een gebruiker toevoegen aan één of meerdere groepen. Ook kunt u een gebruiker als beheerder toevoegen.
  3. Widget toevoegen: via deze optie kunt u widgets toevoegen aan het dashboard van de gebruiker. Als een widget al op het dashboard staat komt deze dubbel op het dashboard van de gebruiker te staan.
  4. Alle beschikbare widgets toevoegen: via deze optie kunt u alle beschikbare widgets toevoegen. Als een widget al op het dashboard staat komt deze dubbel op het dashboard van de gebruiker te staan.
  5. (Her)activatielink versturen: via deze optie kunt u een gebruiker een link sturen. Deze link is 24 uur geldig en geeft de gebruiker de mogelijkheid om in te loggen als hij/zij het wachtwoord is vergeten. Ook kan via deze link een gebruiker voor het eerste inloggen (bijv. als hij niet direct is uitgenodigd bij het aanmaken van de gebruiker)
  6. Gebruiker blokkeren: via deze optie kunt een optie blokkeren, de gebruiker kan hierna niet meer inloggen. Indien een gebruiker reeds geblokkeerd is zal hier de optie staan om de gebruiker te deblokkeren.
  7. Gebruiker verwijderen: via deze optie kunt u een gebruiker blokkeren. Let op! deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.