Binnen SecureLogin zijn er koppelingen met applicaties, zogenaamde widgets ().


Als er instellingen van widgets zijn aangepast op een niveau worden deze automatisch doorgevoerd op lagere niveaus. Bijvoorbeeld als u in de omgeving de naam van de widget Twinfield heeft aangepast, kunt u deze niet meer wijzigen in een groep. Hetzelfde geldt voor gebruikersnamen en wachtwoorden.


Een nieuwe widget activeren

Het is mogelijk om een widget meerdere keren te activeren.

Om een widget () te activeren zijn er twee mogelijkheden:

  1. Klik op  en vervolgens op de + rechtsbovenin
    1. Eerst selecteert u de widget die u wilt activeren
    2. Er verschijnt nu de mogelijkheid om de instellingen van widget aan te passen.
    3. Vervolgens selecteert u de groep(en) waarin die widget geactiveerd moeten worden.
  2. Als alternatief kunt u ook op  klikken, daarna op meer, hier zoekt u de widget die u wilt activeren. Klik op , vervolgens verschijnt de widget in de lijst met installaties binnen een omgeving.

Een widget deactiveren

Om een widget () te verwijderen volgt u de volgende stappen:

  1. Klik op  en selecteer de juiste widget (het kan zijn dat u eerst op meer moet klikken om de groep te zien).
  2. Klik vervolgens bij op widget verwijderen.