Het is mogelijk om SecureLogin te intergreren met ADFS. Volg hiervoor de volgende stappen:


 1. Open het ADFS Management scherm

 2. Allereerst voeg je Relying Party Trust toe o.b.v. de metadata url van uw SecureLogin omgeving. Gebruik hiervoor de volgende structuur: https://[kantoornaam].securelogin.nu/idp/saml2/metadata

 3. Vervolgens hieraan een Claim Rule toevoegen met daarbij onderstaande Mappings

  LDAP Attribute
  Claim rule type
  E-mail Address / UPN*
  userid
  E-mail Address
  E-mail Adress
  Given Name
  Given Name
  Surname
  Surname

  *We adviseren om als gebruikersidentificatie (‘userid’) het e-mail adres van de gebruiker te nemen of eventueel een andere identificatie die bekend is bij de gebruiker. Echter, het betreffende veld dient wel uniek te zijn binnen de gehele (Active) Directory.

 4. De ADFS omgeving dient vanaf het internet te benaderen zijn. Onderstaande url geeft (na het invullen van de hostnaam) toegang tot de metadata van de betreffende ADFS omgeving. https://[hostnaam]/federationmetadata/2007-06/federationmetadata.xml

 5. Gelieve de url voor de metadata doorsturen naar support@securelogin.nu zodat de integratie verder ingericht kan worden.


Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen via support@securelogin.nu.