Let op: alle wijzigingen zijn direct zichtbaar voor alle gebruikers


Om de beveiligingsinstellingen voor uw omgeving te wijzigen volgt u de volgende stappen:

  1. Ga naar instellingen in het menu en kies voor beveiliging

  2. In dit menu vindt u verschillende mogelijkheden om de beveiligingsinstellingen van uw omgeving te personaliseren. 


Mogelijkheden: 


1. Verificatiemethoden: Op dit moment ondersteund SecureLogin drie inlogmethodes. U kunt ervoor kiezen om inlogmethodes wel of niet toe te staan, als u bijvoorbeeld al uw gebruikers wilt verplichten om met two-factor authentication (met SMS of authenticator app) in te loggen. 


2.  Ingangsdatum: Via deze optie kunt u de ingangsdatum van de keuze in stap 1 (verificatiemethoden) aanpassen. Tot deze datum wordt gebruikers gevraagd om via de nieuwe mogelijkheden in te loggen. Na deze datum is dit verplicht. Op deze manier geeft u medewerkers bijvoorbeeld de mogelijkheid om een authenticator app te installeren. 


3. SecureLogin wachtwoord onthouden in browser: Hiermee kunt u de mogelijkheid uitschakelen om het wachtwoord in de browser op te slaan.


4.  Beperk wachtwoord geldigheid: Hiermee kunt u afdwingen dat een gebruiker het wachtwoord verplicht moet aanpassen om de x aantal dagen. Mocht dit voor verschillende groepen aan verschillende waarde hebben dan geldt de strengste instelling. 


5. IP whitelisting: Voor verdere uitleg zie dit artikel 


6. Maximale levensduur van inlogsessies: Via deze optie zorgt u ervoor dat gebruikers automatisch worden uitgelogd na een bepaalde periode van inactiviteit. Om uw omgeving te beschermen tegen toegang voor ongewenste individuen is het aan te raden deze levensduur zo kort mogelijk te maken. Wijzigingen in de maximale levensduur van inlogsessies hebben effect op de gehele omgeving.  


7. Pas sessieduur direct toe op gebruikers: Wanneer deze setting niet geactiveerd is dan blijft de huidige maximale levensduur van gebruikers gehandhaafd. Indien deze geactiveerd is dan gebeurt dit wel. Uitzondering op deze regel is wanneer gebruikers zelf hun eigen sessieduur al ingekort hebben. 


8. Eén actieve inlogsessie toestaan: Hier bepaalt u of het mogelijk is om 1 of meerdere actieve sessies tegelijk te hebben.