Binnen SecureLogin zijn er koppelingen met applicaties, zogenaamde widgets. 


Als er instellingen van widgets zijn aangepast op een niveau worden deze automatisch doorgevoerd op lagere niveaus. Bijvoorbeeld als u in de omgeving de naam van de widget Twinfield heeft aangepast, kunt u deze niet meer wijzigen in een groep. Hetzelfde geldt voor gebruikersnamen en wachtwoorden. 

Een nieuwe widget activeren

Het is mogelijk om een widget meerdere keren te activeren.


Volg onderstaande stappen om een widget te activeren:


1. Ga naar widgets links in het menu


2. Klik op nieuwe widget


3.  Selecteer één of meerdere widgets die u toe wil voegen aan de omgeving


4. Klik op voeg toe aan omgeving


5. De widget is toegevoegd en beschikbaar in de lijst. Klik op een widget in de lijst voor:


    1. Toevoegen aan groep(en): Selecteer de gewenste groepen in de lijst van groepen

    2. Wijzigen instellingen: Klik op wijzigen bij widgetinformatie.

    

    Let op: De wijzigingen die u hier maakt gelden voor iedereen die toegang heeft tot de widget. De instellingen kunnen op een      lager niveau niet worden aangepast. Indien u widgets wil instellen op een lager niveau, laat de instellingen hier leeg. 


Een widget deactiveren


Om een widget uit de omgeving te verwijderen volgt u de volgende stappen:


1. Ga naar widgets links in het menu


2. Kies de gewenste widget uit de de lijst


3. Klik op wijzigen bij widgetinformatie


4. Kies voor verwijderen