Binnen uw SecureLogin omgeving kunt u (sub)groepen aanmaken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat elke locatie (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht) een groep krijgt. Binnen een groep kunnen ook groepen worden aangemaakt, bijvoorbeeld de afdeling Marketing en HRM. 


Een nieuwe groep aanmaken


Om een groep aan te maken volgt u de volgende stappen:


1.  Ga naar groepen in het menu en kies voor groep toevoegen


2.  Indien de groep onder een reeds bestaande groep moet komen, selecteer dan de bovenliggende groep


3. Vul een groepsnaam in en sla op


Een groep verwijderen


Om een groep te verwijderen volgt u de onderstaande stappen:


1. Ga naar groepen in het menu en selecteer de gewenste groep uit de lijst


2. Kies bij groepsinformatie voor wijzigen


3. Kies voor verwijderen


Let op: U kunt een groep pas verwijderen als er geen leden meer in de groep zitten. Ook kan er geen groep meer onder de groep hangen.