Wanneer je een service hebt geconfigureerd, kun je starten met het koppelen van bedrijven, zodat de juiste taken beschikbaar worden voor de juiste bedrijven. 


Volg onderstaande stappen om bedrijven te koppelen:


1. Ga naar het beheerdersportaal en kies voor services in het menu


2. Selecteer de gewenste service


3. Kies bij gekoppelde bedrijven voor bedrijven koppelen


In de linkerkolom worden de bedrijven weergegeven die je in SecureLogin hebt aangemaakt, in de rechterkolom vind je de entiteiten die we hebben opgehaald uit het bronpakket. Het is nu zaak om deze aan elkaar te koppelen.


4. Klik op een bedrijf uit de linkerkolom en klik vervolgens op de entiteit uit de rechterkolom die je hieraan wilt koppelen. Deze verplaatsen nu naar de onderste kolom, ze zijn nu gekoppeld


5. Doe dit voor elk bedrijf dat je wenst te koppelen voor deze service. Wanneer je klaar bent, klik op klaar