Widgets

Instellingen per widget

Widgets aanpassen
Dit artikel beschrijft de generieke mogelijkheden om widgets aan te passen. Per widget kunnen er andere opties zijn.  Widgets kunnen op verschillende ni...
Vr, 6 Dec, 2019 at 2:22 PM
Widgets activeren en deactiveren
Binnen SecureLogin zijn er koppelingen met applicaties, zogenaamde widgets.  Als er instellingen van widgets zijn aangepast op een niveau worden deze au...
Vr, 6 Dec, 2019 at 2:22 PM